In geval van persoonsbeveiliging zal WPsecurity in overleg met de opdrachtgever bekijken welke beveiliging noodzakelijk zal zijn.

Naast het waarborgen van de veiligheid zal er rekening gehouden worden met de privacy zodat de dagelijkse activiteiten van de klant zoveel mogelijk onverstoord kunnen plaatsvinden.