Fraude en diefstal kunnen gepleegd worden door bezoekers maar ook door eigen personeel. Door visitatie kan hier wat aangedaan worden. Visitaties mogen niet zomaar door het bedrijf zelf gedaan worden daar is toestemming van een ondernemingsraad voor nodig en zullen er procedures voor opgesteld moeten worden.

 

WPsecurity zal daarbij kunnen helpen.

 

Bij deze vorm van dienstverlening maken we gebruik van de wettelijke mogelijkheid om bezoekers en medewerkers van een bedrijf, bij voorkeur steekproefsgewijs, te controleren op het binnenbrengen en/of afvoeren van goederen en informatie. Het betreft dan het onderzoeken van tassen, koffers en auto’s. Onze speciaal opgeleide beveiligingsmedewerkers voeren die controles snel, efficiënt en effectief uit.